TERMS / COOKIES / GDPR

Terms / Cookies / GDPR

Villkor / Cookies / GDPR

Standardbokningsvillkor

Detta avtal gäller vid hyra av en plats för tält, husvagn eller husbil och stugor och rum och aktiviteter / paketavtal / semester som tillhandahålls / realiseras av Kallsedets Fjällcenter.

Vem är ansvarig?
Kallsedets Fjällcenter / HarmsenBrouwer AB
Org. Nr. 559138-2964
Adress: Kallsedet 820, 83793 Sverige.
Telefon: +46 (0) 64780173
E-post: info (a) kallsedet.com

Åldersgräns för bokning och tillgång
För att boka / ingå ett avtal med oss måste du vara minst 25 år. En ensamstående förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid osäkerhet, kontrollera vad som gäller på den aktuella campingen. Identifiering kan krävas vid ankomsten. Åldersgränsen är ett krav för att få tillgång till planen.

Bokningsbekräftelse
Du bör få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information om din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen motsvarar det du har bokat. Om det finns fel i bekräftelsen, informera oss om detta så snart som möjligt.

När blir min bokning bindande?
Bokningen är bindande när du får en e-postbekräftelse på din bokning från oss.

Tidig avresa
Om du väljer att avgå tidigare än planerat kommer inga pengar att betalas tillbaka om inte annat avtalats med oss.

Vad gäller om jag vill avbryta?
Du kan avbryta muntligt, skriftligt eller via e-post till oss eller via vår onlinebokning. För avbokningar mindre än 40 dagar före ankomst debiteras standardkompensation enligt nedan.

Avbokningsvillkor
För avbokningar gäller följande villkor (när reglerna för försäljning eller retur inte gäller).

För avbokning 40 dagar eller mer före åtkomst betalar du max 10% av det överenskomna beloppet.
För avbokning 39-29 dagar före åtkomst betalar du max 30% av det överenskomna beloppet.
För avbokning 28-8 dagar före åtkomst betalar du max 50% av det avtalade beloppet.
För avbokning 7-2 dagar före åtkomst betalar du max 90% av det avtalade beloppet.
För avbokning mindre än 2 dagar före åtkomst enligt avtalet eller om du avslutar en pågående vistelse utan giltig anledning kommer inga pengar att återbetalas och vi har rätt att debitera alla överenskomna belopp som inte har betalats.


Vilka är mina rättigheter?
I händelse av att vi bryter mot avtalet, allvarliga störningar eller tjänsten som på annat sätt avviker från den information vi har gett eller vad du rimligen kunde ha förväntat dig, har du rätt att kräva rättelse, prissänkning eller annullering. Ett brott mot avtalet eller annan tjänst som misslyckas på grund av skäl som ligger utanför vår kontroll berättigar dig inte till ersättning enligt detta avtal (se punkten om begränsningar av campingplatsens kontrollansvar nedan).

Om ett fel uppstår under din vistelse ska det omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att åtgärda det. Om du inte rapporterar ett fel kan du inte kräva ersättning. Om du har fått ersättning men inte är nöjd med den måste du informera oss om detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresan. Detta kan göras muntligt, skriftligt eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Begränsningar av campingplatsens kontrollansvar
Om besöket inte kan slutföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och att vi inte rimligen kunde ha förväntat oss att ha förutsett när vi ingick avtalet och vars konsekvenser inte med rimlighet kunde ha undvikits eller övervinnas, är vi fria från ansvar för skador eller andra påföljder. Om hindringen beror på någon som vi har utsett för att helt eller delvis utföra campingtjänsten är vi endast fria från skadeståndsansvar om den part vi har utsett skulle vara fri enligt ovanstående punkt. Detsamma gäller om felet beror på en underleverantör som vi har utsett eller någon annan tidigare i kedjan.

Vad är jag ansvarig för?
Under vistelsen på campingen gäller de bifogade reglerna. Överträdelse av regler och bestämmelser för campingen eller överträdelse av avtalet kan leda till att avtalet upphävs med omedelbar verkan. I händelse av avräkning beräknas det förfallna beloppet enligt det pris per natt som gällde för den tid som gästen hade tillgång till planen plus kostnaden för den beräknade skadan. Eventuella skillnader kommer att återbetalas senast tio dagar efter avskjutningen.

Vad händer om vi inte håller med?
Om vi inte kan komma överens kan du få hjälp från bland annat ett av följande tvistlösningsorgan:

Visitas disciplinnämnd, branschens egen styrelse för konsumentklagomål. Vi kommer att följa disciplinnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, se adress nedan) är ett godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentrelationer. Vi kommer att följa ARNs rekommendationer.
Du kan också vända dig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr
Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än de som gäller för National Board of Consumer Relations (ARN) och Visita men kommer att ta hänsyn till denna fråga i händelse av en tvist. Du är också fri att ta tvisten till en allmän domstol.

Adress för ARN:
Allmänna reklamationsnämnden
Ruta 174
101 23 Stockholm
Sverige
www.arn.se

Personuppgiftslagen
Vi är ansvariga för att hantera de personuppgifter du anger i samband med din bokning av en tonhöjd (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifter i syfte att administrera bokningar och betalningar och på annat sätt uppfylla våra skyldigheter och säkerställa rättigheterna enligt det avtal som vi ingår med dig. Detaljerna kan ges till inkassobyråer eller en myndighet / domstol för att samla in, bestämma och uppfylla dina avtalsenliga skyldigheter.

Du har rätt en gång om året utan kostnad, på skriftlig begäran, att titta på de uppgifter som har registrerats, information om hur dessa används, varifrån informationen har tagits och att få information om mottagare till vilka informationen har givits. Du har också rätt att när som helst begära korrigering av ändrad eller felaktig information.

Om du ger ditt aktiva samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att marknadsföra vårt företag.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005: 59) om distans- och tröskelförsäljning undantar avtal om boende, logi och fritidsaktiviteter och du kan därmed inte återkalla ett avtal om att hyra en tomt för tält, husvagn eller husbil.

Vem är ansvarig för min betalning?
För bokningar mer än 40 dagar före ankomst:
Om du bokar mer än 40 dagar före ankomst kan du välja att betala hela beloppet direkt eller göra en första delbetalning på 10%. Delbetalningen fungerar som deposition och dras av från den slutliga betalningen.

Slutbetalning senast 40 dagar före ankomst:
Om du har valt att göra en delbetalning ska saldot betalas senast 40 dagar före ankomst.

För bokningar 40 dagar eller mindre före ankomst:
Om bokningen görs 40 dagar eller mindre före ankomst ska den slutliga betalningen göras vid bokningstillfället.

Försenad eller obetald:
Om du, trots en påminnelse, inte betalar hela beloppet i tid, kommer det att betraktas som en avbokning från din sida och avboknings reglerna kommer att gälla.